Svoz odpadu

Haller X2i

Tato univerzální nástavba pro svoz odpadu je vybavena zadním kontinuálním nebo cyklovým lineárním lisovacím mechanismem. Zástavby pro svoz TKO s lineárním stlačováním HALLER X2i jsou vyráběny ve standardní šířce 2.500 mm, objem nástaveb je v produktové řadě stanoven od 14 do 23 m3. Nakládání odpadu je díky velkému nakládacímu otvoru s nízkou spodní hranou a díky 2,2 m3 násypce zcela bezproblémové. V kombinaci s vhodným typem vyklápěče může být vozidlo použito pro odvoz domovního odpadu, bio–odpadu, lehkého a separovaného odpadu z nádob v souladu normou ČSN EN 840–1 až 3, tedy nádob od 110 l až do 1100 l. Při nakládce kusového či velkoobjemového odpadu s otevřenými zadními vraty, pracuje lisovací cyklus v polo-automatickém režimu z důvodu ochrany bezpečnosti obsluhy. Haller X2i má vysokopevnostní oblou sběrnou nádrž, kterou lze dodat s žebry i bez žeber.

Nové vysokopevnostní materiály použité na nástavbě Haller X2i významně prodlužují její životnost a zvyšují pevnost konstrukce. Unikátní nová konstrukce výtlačného štítu umožňuje zkrácenou přední zástavbu, jejíž předností je snížení hmotnosti při zvětšení objemu nástavby díky prodlouženému zasunutí výtlačného štítu. To umožňuje při stejném rozvoru zvýšení objemu o cca 1 m3. Nové optimalizované inteligentní řízení lisovacího mechanismu „HALLER“ zkrátilo dobu cyklu o 10 % (cca 18–20s). Zkrácení doby lisovacího cyklu je dosaženo souběžným chodem vodící desky a balící desky. Snížené zatížení koncových spínačů válců vede k menšímu mechanického opotřebení a eliminaci rázů lisovacího mechanismu. Také nabízíme Svozové vozidlo s nástavbou HALLER X2i s vyklápěčem pro nádoby 110–1.100l pro svoz TKO a odpadu ze separačních podzemních kontejnerů pomocí HNJ Palfinger a vozidlo pro svoz odpadu HALLER X2i s vyklápěčem pro nádoby 110–1.100 l a hydraulickou rukou pro výsyp separačních zvonů.