GDPR

V souladu s Nařízením evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako GDPR či obecné nařízení či ON), které nabývá účinnosti 25.5.2018, společnost A-TEC servis s.r.o. zpracovala a zavedla směrnici, kterou se upravují stávající a nově zavádějí vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů fyzických osob (dále OÚ) bylo prováděno v souladu s obecným nařízením, potažmo v souladu s právním řádem ČR.