Zametací stroje SCARAB

Webové stránky výrobce scarab-sweepers.com

Samosběry SCARAB jsou známé svou filozofií “zametaní vždy jen s jedním motorem”. To znamená, že veškeré zametací agregáty jsou poháněny pouze motorem podvozku a díky absenci nástavbového motoru tím dochází k úspoře paliva, nižší hlučnosti a emisím, snížení provozních nákladů a v neposlední řadě ke snížení hmotnosti celé nástavby a tím i možnosti vyššího zatížení podvozku nameteným odpadem z hlediska hmotnosti i objemu. Spolu s použitím nerezové oceli na celou konstrukci zásobníku odpadu a z toho vyplývající možnosti odlehčení celé nástavby tak SCARAB dosáhl jedinečného poměru celkové hmotnosti podvozku vůči hmotnosti nameteného odpadu. Vozidla jsou vybavena buď HYDROSTATICKÝM POHONEM nebo pohonem typu UNIDRIVE.

HYDROSTATICKÝ systém – jedna se o systém hydrostatického pracovního pojezdu při zametání, kdy do podvozku je namontována přídavná převodovka, která umožňuje volbu transportního pojezdu (provoz klasického nákladního automobilu s ručně řazenou převodovkou) nebo pracovní hydrostatický pojezd (pístové regulovatelné čerpadlo s pístovým hydromotorem) s plynule regulovatelnou rychlosti při zametání 0–25 km/h. Na přídavné převodovce je pak dále umístěno opět hydraulické čerpadlo (dvou – nebo víceokruhové) pro pohon ventilátoru, kartáčů a příslušenství.

UNIDRIVE systém – podvozek je vybaven vedlejším pohonem z motoru (nezávislý na převodovce), na tento vývod je přímo namontováno hydraulické čerpadlo (dvou – nebo víceokruhové), které pohání ventilátor, kartáče popř. další výbavu jako vysokotlaké vodní čerpadlo apod. Veškeré nástavby vybavené tímto systémem UNIDRIVE lze za podmínky dodržení některých základních parametrů podvozku použít i jako výměnné. !!!Můžeme Vám tedy nabídnout výměnnou nástavbu bez použití nástavbového motoru!!! Na přání zákazníků lze nástavbu vybavit také klasickým pohonem hydraulických systémů od nástavbového motoru. Tato varianta je vhodná také pro použití zametací nástavby v kombinaci s výměnným systémem nebo při komplikacích s pohonem hydraulických systémů zametače od podvozku vozidla. Nabízíme nástavby s objemem zásobníku odpadu 1.6 – 7.5 m3 v tomto členění:

  • 5.5 m3 M6 a MERLIN, vhodné pro podvozky 8–12t celkové hmotnosti,
  • 6.5 m3 M65T a MAGNUM, vhodné pro podvozky 12–16t celkové hmotnosti
  • 7.5 m3 MAGNUM PLUS, vhodné pro podvozky 16–18t celkové hmotnosti

MERLIN – představuje střední objemovou třídu zametacího vozu pro podvozky o celkové hmotnosti 8–12 tun. Pohon zametací nástavby je možný 2 způsoby: HYDROSTATICKÝ systém a UNIDRIVE systém.

MAGNUM – představuje vyšší objemovou třídu zametacího vozu pro podvozky o celkové hmotnosti 12–16 tun. Pohon zametací nástavby je možný 2 způsoby: HYDROSTATICKÝ systém a UNIDRIVE systém.

MAGNUM PLUS – představuje nejvyšší objemovou třídu zametacího vozu pro podvozky o celkové hmotnosti 16–18 tun. Pohon zametací nástavby je možný 2 způsoby: HYDROSTATICKÝ systém a UNIDRIVE systém.

M65T a M6 – stroj s vlastním nástavbovým motorem o velikosti 6.5m3. Nástavby mohou být koncipovány také jako výměnné.

Obecně lze všechny nástavby vybavit vysokotlakým mycím zařízením, druhou sací šachtou, druhým kulatým kartáčem s přetáčecím válcovým kartáčem. Lze taktéž po posílení hydraulického okruhu využívat obě sací šachty najednou. Všechny zametací nástavby mají elektronické ovládaní na bázi systému CANBUS.